قند کله شکسته

کد:

وزن:

تعداد در کارتن:

تعداد در جعبه:

ماندگاری:

طعم محصول:

ترکیبات:

گروه محصول: سایر محصولات

انرژی0کیلوکالری
قند0گرم
چربی0گرم
نمک0گرم
اسیدهای چرب ترانس0گرم